spacer Your Spa in Bangkok! spacer Visit our Blog! ENspacer ไทยspacer 日本語spacer
 

นโยบายส่วนบุคคล

นโยบายส่วนบุคคลได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลกับทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา อีกทั้งนโยบายส่วนบุคคลนี้ยังแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า ผู้ใช้ได้กำลังใช้เว็บไซต์นี้รวมไปถึงสินค้าและบริการของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา

ข้อมูลประเภทใดที่ทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาจัดเก็บ

ในขณะที่ผู้ใช้ได้เข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ผู้ใช้อาจจะแจ้งข้อมูล 2 ประเภทให้ทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาทราบนั้นคือ ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานที่ผู้ใช้ทราบดีอยู่แล้วว่าข้อมูลนี้จะสามารถเปิดเผยต่อที่สาธารณะได้โดยจัดเก็บแยกเป็นรายบุคคล และเว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมผลของข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูลที่ได้มาจากผู้ใช้และข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ควรแจ้ง

ข้อมูลในการลงทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ใช้มีความต้องการที่จะติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ผู้ใช้จะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถานที่ทำงาน หรือ ชื่อบริษัท และประสบการณ์การทำงาน อีกทั้งผู้ใช้อาจจะต้องให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าผู้ใช้รู้จัก ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ได้อย่างไร รวมทั้งความสนใจและความต้องการในบริการ

ข้อมูลทางอีเมล์

กรณีที่ผู้ใช้เลือกการสื่อสารกับทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาโดยผ่านทางอีเมล์ ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาขอสงวนจัดเก็บข้อความสื่อสารโต้ตอบระหว่างอีเมล์ของทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาและทางผู้ใช้2. การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์

อย่างเช่นเดียวกันกับเว็บไซต์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เว็บไซต์ของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาใช้ประโยชน์จากมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า คุ้กกี้ (ดูคำอธิบายด้านล่าง “คุ้กกี้คืออะไร”) เว็บเซิฟเวอร์จะจดบันทึกรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเมื่อเว็บนี้มีการเปิดใช้ ข้อมูลจะถูกรวบรวมผ่านทางคุ้กกี้และเว็บเซิฟเวอร์อาจจะบันทึกข้อมูลที่รวมไปถึงวันที่และเวลาที่เข้าเยี่ยมชม จำนวนครั้งที่เปิดหน้าเว็บไซต์ ระยะเวลาในการใช้เว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ได้เปิดใช้ก่อนหน้าและหลังเปิดใช้จากเว็บไซต์ของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปารวมทั้งผู้โฆษณาและบริษัทที่ดูแลในเรื่องสื่อโฆษณาอาจจะใช้รหัสขนาดเล็กที่เรียกว่า “web beacons” หรือ “clear gifs” ที่จะกำหนดว่าสื่อโฆษณาและรายการส่งเสริมใดที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นและโต้ตอบกับสื่อนั้นได้

ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปานำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไรบ้าง

กล่าวโดยรวมคือ ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการดำเนินงานและขยายกิจกรรมในเชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาและส่งเสริมบริการลูกค้า อีกทั้งยังทำให้สินค้าและบริการนั้นเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตโอกาสนี้ทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาใคร่ขอแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บนำไปพัฒนาการบริการทางเว็บไซต์ และข้อเสนอสิทธิพิเศษของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ซึ่งทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาคิดว่าผู้ใช้จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเช่นกัน ผู้ใช้มีความประสงค์ที่จะไม่รับสื่อโฆษณาหรือข้อเสนอต่างๆ โดยสามารถแจ้งได้ทางอีเมล์ของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาที่ info@dahra-spa.com.

คุ้กกี้คืออะไร?

คุ้กกี้คือ ชิ้นส่วนไฟล์เล็ก ๆ ซึ่งบ่อยครั้งรวมไปถึงชื่อนิรนามที่มีลักษณะเฉพาะ เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ของผู้ส่งจะส่งคำขอความยินยอมถึงผู้ใช้ที่จะบันทึกคุ้กกี้ที่ออกแบบเป็นลักษณะเฉพาะลงในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แต่ละเว็บไซต์สามารถที่จะส่งคุ้กกี้ไปยังบราวเซอร์ของผู้ใช้ ถ้าบราวเซอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้นั้นยินยอม (เพื่อเป็นการรักษาความลับส่วนบุคคล) บราวเซอร์ของผู้ใช้จะยินยอมเพียงแค่เว็บไซต์ที่คุ้กกี้นั้นเคยส่งมาก่อนหน้านี้แล้วถึงจะสามารถเข้าระบบได้ ไม่ใช่คุ้กกี้ที่ส่งมาจากเว็บไซต์อื่น

ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาใช้ข้อมูลที่ได้มาจากคุ้กกี้อย่างไร

ระหว่างที่ผู้ใช้ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปานั้น เว็บไซต์ใช้คุ้กกี้เฉพาะของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาเพื่อแยกแยะผู้ใช้ออกจากผู้เข้าชมท่านอื่น ในกรณีหนึ่งดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาก็สามารถที่จะใช้คุ้กกี้ป้องกันการมองเห็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือการกำหนดผู้ใช้เข้าสู่ระบบมากเกินความจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัย คุ้กกี้ยังเป็นตัวเชี่อมกับระบบเว็บเซิฟเวอร์ที่มีการบันทึกข้อมูลของไฟล์ ซึ่งยินยอมให้คำนวณจำนวนรวมของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และส่วนใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สิ่งนี้สามารถช่วยรวบรวมผลตอบรับที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อส่งผลให้ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาพัฒนาเว็บไซต์และการบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า คุ้กกี้ไม่อนุญาตให้ทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยทั่วไปดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาจะไม่จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลนั้นให้กับทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาไปยังในคุ้กกี้ของผู้ใช้

การเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลสมาชิก ผู้ถือหุ้น หรือกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่สาม ซึ่งทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาอาจจะที่ได้รับสิทธิในการเข้าไปสำรวจข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งชื่อของผู้ใช้ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ วัตถุประสงค์เพื่อทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาจะได้จัดหาสินค้าและบริการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ในติดต่อทางธุรกิจทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาอาจจะจัดหาข้อมูลบางส่วนของสมาชิก ผู้ถือหุ้น หรือกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ไปยังบุคคลที่สาม เฉพาะกรณีที่ทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปามั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกนำไปใช้นั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบุคคลที่สาม ทั้งนี้การที่บุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา รวมทั้งยังไม่จำกัดในการส่งข่าวสารทางอีเมล์ และการดำเนินการเรื่องการชำระเงินทางบัตรเครดิตในอนาคต ข้อเสนอทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นของทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาและบุคคลที่สามอาจจะมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อใช้ในการติดต่อในเรื่องของกิจกรรมทางธุรกิจ ดังที่ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาได้พัฒนาธุรกิจโดยการอาจจะมีการซื้อขายทรัพย์สินหรือข้อเสนอทางธุรกิจ ข้อมูลของลูกค้า อีเมล์ หรือผู้เข้าชมนั้นเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางธุรกิจที่มีการโอนถ่ายในลักษณะของการติดต่อทางธุรกิจ ทั้งนี้ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาอาจจะโอนถ่ายข้อมูลในกรณีที่มีการขายบริษัท การร่วมทุน หรือยุบบริษัท

ข้อสังเกตบริการใหม่และการเปลี่ยนแปลง

ในบางโอกาส ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาอาจจะรวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างเป็นทางการถึงการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นบริการใหม่ ๆ และข้อเสนอสิทธิพิเศษ ซึ่งทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาคิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ในฐานะที่เป็นลูกค้าของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ผู้ใช้สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะไม่รับข้อเสนอต่าง ๆ โดยการส่งคำขอยกเลิกรับข่าวสารทางอีเมล์ได้ที่ info@dahra-spa.com

การป้องกันข้อมูลของผู้ใช้

ความปลอดภัยในการเผยแพร่ข้อมูล

อีเมล์ไม่ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ปลอดภัยนัก ด้วยเหตุผลนี้ ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปามีความต้องการให้ผู้ใช้ไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอีเมล์ ดังนั้นผู้ใช้อาจจะเข้าไปยังเว็บไซต์ของทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาและส่งข้อมูลผ่านทาง Secure Socket Layer SSL ซึ่งมีความปลอดภัย โดยการเปลี่ยนข้อความเป็นรหัสด้วยระบบ 128 bit ระบบนี้จัดทำโดย VeriSign, Inc. ด้วยเทคโนโลยีที่มีประโยชน์นี้จะมี URLs ที่ขึ้นต้นด้วย HTTPS แทนที่จะเป็น HTTP หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่info@dahra-spa.com

การเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลและแก้ไขให้ถูกต้อง

ผู้ใช้อาจจะต้องส่งคำร้องขอที่จะแก้ไขข้อมูล โดยระบุเฉพาะข้อมูลที่จะให้แก้ไข ซึ่งทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาจะรวบรวมทางออนไลน์และแก้ไขที่ฐานข้อมูลของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา โดยส่งคำร้องขอมาทางอีเมล์ที่ info@dahra-spa.com

การเปิดเผยข้อมูล

ในกรณีที่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายหรือหมายศาลหรือกรณีที่พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ดังนี้
(ก) กรณีที่มีลักษณะสอดคล้องทางด้านกฎหมาย หรือปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
(ข) กรณีที่ป้องกันและโต้แย้งสิทธิในทรัพย์สิน สถานที่ตั้ง ผู้ใช้เว็บไซต์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
(ค) กรณีที่ทำหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ที่จะต้องปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้เว็บไซต์ บริษัท หรือบุคคลที่สาม

กรณีที่เว็บไซต์อื่นมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา

ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดจากการเชื่อมต่อเว็บไซต์ โดยจากทางเว็บไซต์อื่นหรือจากเว็บไซต์ของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือสื่อความหมายอื่นๆ บ่อยครั้งที่เว็บไซต์อื่นได้ถูกจัดหาขึ้นเมื่อมีการเชื่อมจากการบ่งชี้ไปยังข้อมูลบนหัวข้อนั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ในเว็บไซต์ของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา

โปรดพึงระลึกว่า นโยบายส่วนบุคคลของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาจะไม่มีผลกระทบต่อใดใด ในขณะที่คุณได้เข้าใช้การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาไปยังเว็บไซต์อื่น ในการเปิดโปรแกรมและการสื่อสารไปยังเว็บไซต์อื่นรวมไปถึงการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นจากทางเว็บไซต์ของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปานั้นจะอยู่ภายใต้กฎกติกาและนโยบายของเว็บไซต์นั้นๆ กรุณาอ่านถึงกฎกติกาและนโยบายให้ครบถ้วนก่อนที่จะทำการดำเนินการต่อ

ข้อยินยอม

ในการใช้งานเว็บไซต์ของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ผู้ใช้ยินยอมที่จะให้ทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายส่วนบุคคล หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลและระเบียบการ ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อมูลที่ทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปาจัดเก็บและการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณ์

leftunder lineunder
spacerunder Privacy Policy spacer Terms of Use spacer Our Blog spacer Sitemap spacer Contact us spacer
Dahra Beauty & SpaspacerSilom154 / 8-9spacer Suriyawong, Bangrak spacerBangkok 10500 Thailand spacer Telephone: +66 2 235 4811
� Dahra Beauty & Spa 2002 - 2013