spacer Your Spa in Bangkok! spacer Visit our Blog! ENspacer ไทยspacer 日本語spacer
 

ข้อตกลงในการใช้งาน


ข้อผิดพลาด

ในขณะที่ข้อมูลที่บรรจุอยู่บนเว็บไซต์นั้นมีความแน่นอนว่าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ไม่รับประกันถึงความถูกต้องหรือนัยสำคัญบนข้อผิดพลาดของข้อมูลต้นฉบับนั้น ๆ ตามขอบเขตของกฎหมายที่เหมาะสม รูปถ่ายที่แสดงบนเว็บไซต์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบเท่านั้น และไม่รวมถึงการแสดงความสมบูรณ์ของผลงานด้วยตัวแทนของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา

ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา อาจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของข้อมูลที่บรรจุอยู่บนเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบ ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้ยอมรับว่ามีความเสี่ยงที่ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อาจจะไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือ อาจจะไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นการใช้งานนี้ประกอบไปด้วยการยอมรับโดยปริยายในข้อตกลงและเงื่อนไข

ลิขสิทธิ์

สิทธิครอบครองโดยชอบธรรมและลิขสิทธิ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ รวมไปถึงการออกแบบ ข้อความ ภาพกราฟฟิค ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาสาระทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นของดาหลา บิวตี้ แอนด์สปา หรือผู้แทนอย่างเป็นทางการตลอดไป

กรณีที่ผู้ใช้อาจดาวน์โหลดเนื้อหาสาระหรือแสดง และ/หรือ พิมพ์ต้นฉบับเพื่อใช้ส่วนตัว หรือไม่ได้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น และไม่มีส่วนใดของเว็บไซต์หรือเนื้อหาสาระนั้นที่จะถูกดัดแปลงเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา

นโยบายของคุ้กกี้ - คุ้กกี้คืออะไร

ไม่ว่าผู้ใช้ได้เข้าสู่เว็บไซต์อะไรก็ตาม ระบบคอมพิวเตอร์จะมีการสร้างคุ้กกี้ขึ้นมา คุ้กกี้คือไฟล์ข้อความซึ่งระบุรหัสบ่งชี้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไปยังเซิฟเวอร์ คุ้กกี้จะไม่ระบุรหัสบ่งชี้ของผู้ใช้แต่ละคน แต่เพียงระบุรหัสบ่งชี้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานเท่านั้น

ในหลายเว็บไซต์มีระบบติดตามสำหรับการไหลเวียนของการเข้าชมเว็บไซต์ และมีการบันทึกเว็บไซต์ที่ได้เข้าเยี่ยมชมลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้คำถามที่ว่าแต่ละเว็บไซต์ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการเข้าเยี่ยมชม

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีโอกาสที่จะตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่จะยอมรับคุ้กกี้ทุกประเภท เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคุ้กกี้ปรากฎขึ้นมา เพื่อที่จะไม่รับคุ้กกี้ไม่ว่ากรณีใดใด การเลือกที่จะไม่รับคุ้กกี้นั้นหมายถึงข้อเสนอการบริการส่วนบุคคลของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ไม่สามารถถูกจัดหาให้กับผู้ใช้ได้

การค้นพบและควบคุมคุ้กกี้

ผู้จัดหาเว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่ให้คำแนะนำถึงการตั้งค่าและการใช้ค่าส่วนบุคคลและความปลอดภัยสำหรับสินค้านั้น ๆ ถ้าผู้ใช้มีคำขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคสำหรับเว็บบราวเซอร์ที่เป็นลักษณะเฉพาะ / ในลักษณะที่ติดต่อผู้จัดหา หรือเข้าชมเว็บไซต์นั้น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น www.microsoft.com / www.mozilla.com / www.apple.com / www.opera.com / www.aol.com / www.netscape.com / www.flock.com

การสร้าง/การเชื่อมต่อ

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็บไซต์ใดใดก็ตามที่มีข้อความโดยปราศจากคำยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา นั้น ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้นในเนื้อหาสาระหรือใดใดก็ตามที่อาศัยเว็บไซต์อื่นใดใดเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ไม่ว่าการเชื่อมต่อใดใดของเว็บไซต์นั้นจะได้รับความยินยอมโดยปราศจากคำยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา

สิทธิการเข้าใช้

ถึงแม้ว่าดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างความมั่นคงแน่นอนที่จะให้เว็บไซต์เปิดใช้งานได้ตามปกติตลอด 24 ชั่วโมง ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าเหตุผลใดใดก็ตามที่เว็บไซต์นี้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติในระยะเวลาใดก็ตาม สิทธิในการเข้าใช้เว็บไซต์อาจจะถูกระงับชั่วคราว โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบสำหรับกรณีที่ระบบล่ม การบำรุงรักษา หรือการซ่อมแซม ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดาหลา บิวตี้ แอนด สปา จะไม่รับผิดชอบจากการสูญเสียสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากผลประโยชน์ของข้อตกลงค่าความนิยมของข้อมูล หรือลักษณะพิเศษอื่น ๆ ทางอ้อม หรือผลกระทบที่ทำให้เกิดการสูญเสียจากการใช้ที่ขาดความสามารถ หรือการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ในทางที่ผิด ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา จะไม่รับประกันเว็บไซต์หรือเซิฟเวอร์ที่สามารถเปิดโอกาสให้ไวรัวหรือส่วนประกอบใดใดก็ตามที่ทำให้เกิดอันตราย

ขอบเขตอำนาจศาล

เนื้อหาสาระที่ใช้อยู่บนเว็บไซต์นี้จะถูกบังคับใช้เฉพาะกฎหมายไทยเท่านั้น

นโยบายส่วนบุคคล

ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและทำการสำรวจที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในระหว่างที่ผู้ใช้ทำการค้นหาบริการส่วนบุคคลและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ใช้ สิ่งนี้คือจุดมุ่งหมายของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ที่จะพิสูจน์ให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล และการป้องกันข้อมูงส่วนบุคคล

จุดมุ่งหมายของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา คือการที่สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระทำการในนามของดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ให้มีความยุติธรรมและมีเหตุมีผล ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มีความปลอดภัย ถูกต้องแม่นยำ และทันสมัยที่สุด

ดาหลา บิวตี้ แอนด์ สปา ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ ที่ผู้ใช้กำลังซื้ออยู่หรือมีการขอข้อมูลของสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประกอบในการดำเนินงานที่จะจัดหาสินค้าหรือบริการ และยังรวมไปถึงการรับชำระค่าสินค้า/บริการ

leftunder lineunder
spacerunder Privacy Policy spacer Terms of Use spacer Our Blog spacer Sitemap spacer Contact us spacer
Dahra Beauty & SpaspacerSilom154 / 8-9spacer Suriyawong, Bangrak spacerBangkok 10500 Thailand spacer Telephone: +66 2 235 4811
� Dahra Beauty & Spa 2002 - 2013